LGR 11

Det fetstilta är exempel på hur vi låter våra elever ta del av det centrala innehållet i Lgr 11 i undervisningen i idrott och hälsa.

 

I årskurs 4-6

Rörelse

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm till lekar, danser och rörelser till musik.
 • Simning i mag- och ryggläge.
Hälsa och livsstil
 
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljö som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
Friluftsliv och utevistelse
 
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljö med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

 

I årskurs 7-9

Rörelse

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. (Boll- och racketsporter. Redskap. Samarbetsövningar.)
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. (Stationsövningar. Träningsdagbok. Föreläsningar.)
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik. (Par- och juldanser. Wii. Dvd.)
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge. (Livräddning både praktiskt och teoretiskt. Klädsim.)

Hälsa och livsstil

 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av kondition. (Träningsdagbok.)
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer. (Träningsdagbok. Föreläsningar. Återkommande under lektioner.)
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning. (Praktiska övningar. Föreläsningar.)
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. (Föreläsningar. Filmer. Diskussioner. Fallstudier.)
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar som reglerar detta. (Föreläsningar. Diskussioner. Fallstudier) 
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. (Föreläsningar. Praktiska övningar på docka.)
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön. (Låter varje elev prova på olika aktiviteter som de förhoppningsvis fastnar för. Tillfällen med olika svåra hinder.)
Friluftsliv och utevistelse
 
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. (Stadsskogen. Skolgårdsorientering. Kartkunskap. Kompass. GPS.)
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. (Planera en dag för sina faddrar. 9orna anordnar en friluftsdag för de yngre eleverna.)
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. (Föreläsningar. Friluftsdagar.)
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. (Vinterfriluftsdagar. Skridskor. Fiske.)
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten och alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen. (Naturskola. Föreläsningar. Livräddning.)